مسائل زناشویی

ازدواج سفید

متاسفانه آمار ازدواج سفید در طی سالهای اخیر رشد خیره کننده ای داشته است! این موضوع می تواند یک زنگ خطر بزرگ برای جامعه و امنیت اخلاقی و ساختار خانواده ها باشد. اگر مفهوم عبارت ازدواج سفید را نمی دانید…
ازدواج سفید
خروج از نسخه موبایل